مدیر عامل :    مهندس رامین صادقی

آدرس    :    اصفهان – شهرک صنعتی امیرکبیر- بلوار عطاالملک ، چهارراه کارآفرینان غربی -جنب بلوک 29- پلاک 41

تلفن دفتر مرکزی:

031-33323493

تلفکس  :   

031-32320988 

 33879789 -031

آدرس کارخانه: شهرک صنعتی سه راه مبارکه

کارخانه: 

031-32320988

031-52373432

031-52373428

همراه    : 

09131683592

تلگرام.واتس آپ   

09131683592

ایمیل     : 

parsian_rubber_1377@yahoo.com
info@rubberkaran.com