قطعات با روکش تفلون

– مقاومت درحرارت بالا (260 C درجه سانتيگراد)
– مقاومت بالا در مقابل عوامل شيميائي و حلالها
– مقاومت در برابر چسبندگي
– خواص دي الكتريك بالا (عايق در زمينه الكتريسته)
– ضريب اصطكاك پايين

دسته: