سیمان پلاک و استیریپر رابر

نام محصول          سيمان پلاك
جنس محصول        NBR
كاربرد                 نفت و گاز- ملي حفاري

دسته: